Diari de Barcelona: La necessitat de deixar d’entendre ETA en blanc i negre

Segons Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista especialitzada en experiències traumàtiques derivades de la violència social i d’estat, aquest desconeixement ha estat introduït, en part, per l’Estat, a través d’un silenci induït que ha creat “un buit impossible d’omplir”, no només en els joves, sinó també en tota la societat.

Entrevista sobre els efectes mentals del confinament

Des de casa, entre visita i visita amb pacients (per Skype o telèfon), parlem amb la psicòloga clínica Anna Miñarro, especialitzada en experiències traumàtiques. ‘Aquests dies treballo molt perquè el nivell d’angoixa comença a pujar’, confessa. Considera que la situació de crisi sanitària i de confinament actual motiva, per força, sentiments negatius que cal tenir molt presents (angoixa, por, incertesa i manca de confiança), però també de positius (solidaritat).

Entrevista sobre los efectos mentales del confinamiento

Desde casa, entre visita y visita con pacientes (por Skype o teléfono), hablamos con la psicóloga clínica Anna Miñarro, especializada en experiencias traumáticas. ‘Estos días trabajo mucho porque el nivel de angustia empieza a subir’, confiesa. Considera que la situación de crisis sanitaria y de confinamiento actual motiva, por fuerza, sentimientos negativos que deberemos tener muy presentes (angustia, miedo, incertidumbre y falta de confianza), pero también positivos (solidaridad).

Participants en la International Interdisciplinary Conference. Minessota, USA

Les presentacions des de diverses perspectives disciplinàries abordaran de manera crítica els problemes relacionats amb el tractament i la cura del trauma, cercant reparació per abusos de drets humans en el passat i mitigant la traumatització futura.


Presentations from a variety of disciplinary perspectives will critically engage issues of coming to terms with and healing from trauma, seeking accountability for past human rights abuses, and mitigating future traumatization.

La represión franquista en el ferrocarril
Madrid, 28 noviembre

El objetivo de la Jornada de Memoria Histórica ferroviaria es poner el trabajo de estos investigadores al servicio de las víctimas.

Participantes: Natalia Junquera, Francisco Polo, Miguel Muñoz, Miriam Saqqa, Libertad Sánchez, Rosario Fernández, Fernando Mendiola, Carlos Hernández, Almudena Asenjo, Jesús Izquierdo, Manuel Álvaro, Anna Miñarro, Jimi Jiménez, Juan Carlos López.