Participants en la International Interdisciplinary Conference. Minessota, USA

Les presentacions des de diverses perspectives disciplinàries abordaran de manera crítica els problemes relacionats amb el tractament i la cura del trauma, cercant reparació per abusos de drets humans en el passat i mitigant la traumatització futura.


Presentations from a variety of disciplinary perspectives will critically engage issues of coming to terms with and healing from trauma, seeking accountability for past human rights abuses, and mitigating future traumatization.

Paralitzat el Pla de fosses del Govern català a causa de l’aplicació de l’article 155
Paralizado el Plan de fosas del Gobierno Catalán debido a la aplicación del artículo 155
Paralysis of the Catalan Government Civil War Graves Plan due to the application of article 155

Tot i que n’hi havia més de previstes, la del cementiri vell del Soleràs, a les Garrigues, serà la darrera que es fa a causa de la paralització d’aquest programa per l’aplicació de l’article 155

Seguim atenent a les consultes i en el sistema de salut a persones amb seqüeles psíquiques pels fets del 1-O i de dies anteriors i posteriors
Seguimos atendiendo en las consultas y en el sistema de salud a personas con secuelas psíquicas por los hechos del 1-O y de días anteriores y posteriores
In officce and in the health system, we continue to assist people with psychic sequelae due to the events of 1-O and previous and subsequent days

Propera publicació d’informe sobre les conseqüències psíquiques de l’actuació estatal ::: Próxima publicación de informe sobre las consecuencias psíquicas de la actuación estatal ::: Next publication of a report on the psychic consequences of the[…]