Paralitzat el Pla de fosses del Govern català a causa de l’aplicació de l’article 155
Paralizado el Plan de fosas del Gobierno Catalán debido a la aplicación del artículo 155
Paralysis of the Catalan Government Civil War Graves Plan due to the application of article 155

Tot i que n’hi havia més de previstes, la del cementiri vell del Soleràs, a les Garrigues, serà la darrera que es fa a causa de la paralització d’aquest programa per l’aplicació de l’article 155

Seguim atenent a les consultes i en el sistema de salut a persones amb seqüeles psíquiques pels fets del 1-O i de dies anteriors i posteriors
Seguimos atendiendo en las consultas y en el sistema de salud a personas con secuelas psíquicas por los hechos del 1-O y de días anteriores y posteriores
In officce and in the health system, we continue to assist people with psychic sequelae due to the events of 1-O and previous and subsequent days

Propera publicació d’informe sobre les conseqüències psíquiques de l’actuació estatal ::: Próxima publicación de informe sobre las consecuencias psíquicas de la actuación estatal ::: Next publication of a report on the psychic consequences of the[…]