Paralitzat el Pla de fosses del Govern català a causa de l’aplicació de l’article 155
Paralizado el Plan de fosas del Gobierno Catalán debido a la aplicación del artículo 155
Paralysis of the Catalan Government Civil War Graves Plan due to the application of article 155

Tot i que n’hi havia més de previstes, la del cementiri vell del Soleràs, a les Garrigues, serà la darrera que es fa a causa de la paralització d’aquest programa per l’aplicació de l’article 155