Participants en la International Interdisciplinary Conference. Minessota, USA

Les presentacions des de diverses perspectives disciplinàries abordaran de manera crítica els problemes relacionats amb el tractament i la cura del trauma, cercant reparació per abusos de drets humans en el passat i mitigant la traumatització futura.


Presentations from a variety of disciplinary perspectives will critically engage issues of coming to terms with and healing from trauma, seeking accountability for past human rights abuses, and mitigating future traumatization.

La represión franquista en el ferrocarril
Madrid, 28 noviembre

El objetivo de la Jornada de Memoria Histórica ferroviaria es poner el trabajo de estos investigadores al servicio de las víctimas.

Participantes: Natalia Junquera, Francisco Polo, Miguel Muñoz, Miriam Saqqa, Libertad Sánchez, Rosario Fernández, Fernando Mendiola, Carlos Hernández, Almudena Asenjo, Jesús Izquierdo, Manuel Álvaro, Anna Miñarro, Jimi Jiménez, Juan Carlos López.