Camp de Ribesaltes

Visita a les restes del camp de Ribesaltes, 2012. D’esquerra a dreta: Mari Luz Abad, Anna Miñarro, Isabel Cadalso.

En el 2015 s’inaugurà el Museu Memorial del camp de Ribesaltes. https://memorialcamprivesaltes.eu/ca