Fosses comunes i manicomis

Presentació de les jornades

Des del Programa de Memòria Democràtica del Sector de la Salut Mental organitzem aquesta jornada per oferir un espai de reflexió i d’anàlisi sobre la sobremortalitat als manicomis i la inhumació en fosses comunes durant la Guerra Civil. Amb persones expertes analitzarem les claus sobre la futurible recerca sobre el mapeig de les fosses comunes dels manicomis catalans.

La jornada l’iniciarem amb el visionament del curt Quines flors es porten a una fossa?

10 – 10.30 Visionat del docu-assaig Quines flors es porten a una fossa?
El treball d’Elena Gilda parteix de qüestionar el relat familiar entorn de la mort de la Joaquima Hernandez Oliver, la seva besàvia. L’ única dada que tenia d’ella era que havia mort de boja durant la Guerra Civil Espanyola.

Seguidament, la primera conversa sobre silencis, veritats i dignificació de les víctimes on coneixerem experiències personals de recerca per conèixer la història de familiars que havien viscut, i mort, als manicomis de Sant Boi i Nou Barris.

10.30 -12 Conversa: Silencis, veritats i dignificació de les víctimes
Elena Gilda – cineasta i artista visual entorn les memòries i les relacions de poder
Francesc Martínez – Activista en primera persona per la salut mental
Anna Miñarro – Psicòloga clínica i psicoanalista experta en drets humans

Conversa: Silencis, veritats i dignificació de les víctimes

La segona conversa, sobremortalitat a manicomis i fosses comunes, ens permetrà conèixer el procés de recerca de l’arxiu municipal de Sant Boi per quantificar la mortalitat als manicomis durant la Guerra Civil i identificar les persones que van ser enterrades a fosses comunes.

12.30 – 14 Conversa: Sobremortalitat a manicomis i fosses comunes
Carles Serret – Historiador. Responsable de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
Assumpció Malgosa – Catedràtica d’Antropologia Física i vicerectora de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona

Elena Gilda, Francesc Martínez i Anna Miñarro

Conversa: Silencis, veritats i dignificació de les víctimes