Διεθνές Συνέδριο ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ Congreso Internacional REFUGIO Y EXILIO

Atenas, 24-26 abril 2023

Comunicaciones/Ανακοινωσεις

LUNES 24 DE ABRIL 13h

AULA B. Duelo e infancia/Πόνος και παιδική ηλικία

Burgos Ballester, Lola (GEXEL- Universidad de Alcalá): El refugio de la infancia en tres exiliados: los relatos de Ramón J. Sender, Arturo Barea y Eduardo Blanco Amor//Η προσφυγιά και παιδική ηλικία τριών εξόριστων: οι αφηγήσεις των Ραμόν Σέντερ, Αρτούρο Μπαρέα και Εδουάρδο Μπλάνκο Αμόρ

Galanis, Constantinos/Γαλάνης, Κωνσταντίνος (Universidad de Peloponeso): Το βίωμα της Μικρασιατικής καταστροφής και εξορίας στον τύπο της εποχής. Η περίπτωση του περιοδικού: Διάπλασις των Παίδων//La experiencia de la Catástrofe en Asia Menor y del exilio en la prensa de la época. El caso de la revista Diáplasis ton pedon (la formación de los chicos)

Miñarro, Anna (Col·legi Psicòlegs Catalunya): Exilio, memoria, silencio y salud mental//Εξορία, μνήμη, σιωπή και πνευματική υγεία

Giokari, Χenia/ Γιόκαρη, Ξένια (Universidad Abierta de Grecia): Los niños de Morelia y el inicio de su odisea//Τα παιδιά της Μορέλια και η αρχή της οδύσσειάς τους

Moderan: Giorgos Jalatsis y Rosa María Grillo

Διεθνές συνέδριο που συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν ως αποτέλεσμα της βίας και των διώξεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Η Μικρασιατική Καταστροφή και η μαζική έξοδος του ελληνικού πληθυσμού, ο ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και οι δικτατορίες σε Ελλάδα, Ιβηρική και Λατινική Αμερική με τους χιλιάδες πολιτικούς εξόριστους προκάλεσαν ανθρώπινες τραγωδίες και βαθύ κοινωνικό ρήγμα. Οι ερμηνείες αυτών των γεγονότων εξακολουθούν, σε μεγάλο βαθμό, να είναι ιδεολογικά φορτισμένες.  Συνεπώς, είναι χρήσιμη και αναγκαία η κριτική ανασκόπηση-αξιολόγηση των διαφόρων επεισοδίων βίας και των διαφορετικών κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών ανακατατάξεων που σημάδεψαν την «εποχή των άκρων», με έμφαση στις έννοιες «εξορία» και «προσφυγιά». Με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας πάνω σε αυτά τα ζητήματα, το ΠΠΣ ΙΣΠ-Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του ΕΑΠ και το Τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας-Ομάδα Λογοτεχνικών Σπουδών Εξορίας (GEXEL) του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο «Προσφυγιά και Εξορία». 

Congreso internacional, coorganizado por la Universidad Abierta de Grecia y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Durante el último siglo, millones de personas fueron desplazadas como resultado de la violencia y la persecución, tanto en Europa como en el resto del planeta. La «Catástrofe de Asia Menor» y el éxodo masivo de la población griega, la Guerra Civil española y el exilio republicano, las dictaduras en Iberia, Grecia y el Cono del Sur con sus respectivos exilios han generado tragedias humanas y brechas sociales. Por ello, es útil y necesario plantear una revisión y evaluación crítica de los distintos episodios de esta “era de violencia”, así como de las diferentes representaciones de estas convulsiones sociales, políticas y culturales, con especial incidencia en las nociones de exilio y refugio. Con la voluntad de estimular la investigación sobre estas cuestiones, la Universidad Abierta de Grecia y el Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) de la Universitat Autònoma de Barcelona han impulsado este Congreso Internacional «Refugio y Exilio». 

Las principales líneas temáticas del congreso han sido las siguientes:

  • Exilio(s), refugio(s), desplazamiento(s) de poblaciones y convulsiones sociales en la edad contemporánea
  • El exilio del Asia Menor y otros exilios griegos en el s. XX
  • El exilio republicano español de 1939 y la dictadura franquista
  • Exilios latinoamericanos en el s. XX

Más información en Διεθνές Συνέδριο ΙΣΠ / Congreso Internacional ISP » ΕΑΠ (eap.gr)

Actividad realizada en el marco
Del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación
La historia de la literatura española: exilio republicano de 1939 e interior (Referencia PID2020-115252GB-I00)
Del programa de investigación de la Universidad Abierta de Grecia-Facultad de Humanidades
Grecia-España-Mediterráneo/Ελλάδα-Ισπανία-Μεσόγειος (Referencia GRESPAM 80240)