Conversa amb represaliats i familiars

L’objectiu de tota repressió és

Aïllar

Castigar

Exemplaritzar

I la condició perquè hi pugui haver repressió és

 La impunitat pels repressors

No ens enganyem, la repressió als carrers que exerceixen cada dia els nostres mossos, no es fa per un problema d’ordre públic ni per protegir la pau social, persegueix el mateix objectiu

 Castigar i exemplaritzar

D’aquí, aquestes practiques tan esteses de pegar sense provocació, de seguir pegant encara que la manifestació ja estigui dissolta, de disparar intencionadament per provocar lesions als manifestants.