reconeixement a represaliades pel franquisme, entre els anys 1960 i 1978

L’Ajuntament de Barcelona ha constituït el comitè d’experts que analitzarà i valorarà les sol·licituds dels ciutadans de Barcelona que vulguin ser reconeguts com a represaliats pel franquisme, entre els anys 1960 i 1978. Els criteris principals per demanar el reconeixement són ser persona física i haver patit repressió política, directa o indirectament a la ciutat de Barcelona.