80 anys dels bombardejos del març de 1938

    Publicat en el diari Ara del dissabte 17 de març del 2018, pàgines 36-37.