la memòria és un acte d’amor: acompanyant el parlament el dia que declara nul·les les sentències polítiques del franquisme

    acompanyant els diputats que aprovaran la llei que declararà il·legals els tribunals de la dictadura, en un text que inclou el nom de totes les persones que van ser víctimes dels tribunals franquistes.

    es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista

     

    aprovaran la llei que declara il·legals els tribunals de la dictadura, en un text que inclou el nom de totes les persones que van ser víctimes dels tribunals franquistes.

    La llei declara il·legals els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, que va actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al desembre de 1978, “per ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just”. En conseqüència, segons el redactat de la llei, “es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista”.