Sobre la tortura

   

  La tortura ha estat un dels temes clau de la violència d’Estat que recorre el franquisme i la transició. Absent de la recerca històrica, tan sols ha aconseguit situar-se en intersticis del debat social després d’un procés difícil de reconeixement de la seva pràctica. I amb unes conseqüències que afecten a la societat i als individus que l’han sofert, però també a les polítiques públiques de reparació i memòria. Confrontar amb el cas espanyol les experiències xilena i argentina ha de contribuir a enriquir aquest debat que és al seu inici malgrat la importància que la tortura ha tingut en la història contemporània del nostre país.

  El coneixement social de la tortura en les dictadures: Espanya, Xile i Argentina.
  Elizabeth Lira (directora del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile), Magda Oranich (advocada), Anna Miñarro (psicòloga clínica i psicoanalista), Manuel Risques (historiador, UB).

  Del sofriment a la identitat de víctima en els processos de transició i en les polítiques públiques de reparació i memòria.
  Pilar Calveiro (historiadora, Benemérita Universidad, Universidad Autónoma de Puebla, Mèxic), Isabel Piper (psicòloga social, Universidad de Chile), Ricard Vinyes (historiador, UB).

  La tortura ha sido uno de los temas clave de la violencia de estado que recorre el franquismo y la transición. Ausente de la investigación histórica, sólo ha conseguido situarse en intersticios del debate social tras un difícil proceso de reconocimiento de su práctica. Charla en CCCB…