Diari de Barcelona: La necessitat de deixar d’entendre ETA en blanc i negre

    Segons Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista especialitzada en experiències traumàtiques derivades de la violència social i d’estat, aquest desconeixement ha estat introduït, en part, per l’Estat, a través d’un silenci induït que ha creat “un buit impossible d’omplir”, no només en els joves, sinó també en tota la societat. És una concepció que s’ha conformat a partir d’aquell antic mantra de “no remoure el passat per no generar més malestar” -molt utilitzat en temàtica de memòria històrica- i que ha provocat “una dissociació entre allò que va passar i el que hem acabat percebent”

    També apunta que hi ha hagut un “silenci voluntari”, vigent a l’entorn intrafamiliar i constituït com un element d’autoprotecció. Amb tot, el silenci ha acabat ocupant tot l’espai, explica.