9 i 10 novembre 2018
Salut Mental a Nou Barris

XVIII Jornades de Salut Mental a Nou Barris

*Models actuals d’atenció i de suport en salut mental comunitària*
*Des del respecte als drets i a la dignitat de les persones*

Associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris

   • Programa

   • Resultats del programa d’hospitalització domiciliària a NouBarris
    Roberto Sosa, psiquiatre del CSMA Nou Barris
   • Resultats a Nou Barris dels 37 anys de la Reforma Psiquiàtrica
    Paloma Lago, psiquiatra del CSMA Nou Barris
   • La medicació en la infància i l’adolescència
    Adolfo Grisales, psiquiatre del CSMIJ de la Fundació Nou Barris
   • Demandes, símptomes i respostes terapèutiques actuals en la infància i l’adolescència
    Carmen Grifoll, psicòloga clínica de la Fundació Nou Barris
   • Programes comunitaris d’habitatge en salut mental. Nous perfils d’usuaris
    Rubén Regueiro, psicòleg coordinador de l’Àrea d’Habitatge de la URC Dr. Pi i Molist – Hospital de Sant Pau
   • Evolució assistencial al SRC Dr. Pi i Molist: de la rehabilitació a la recuperació
    Ana-Bela Luis Ruiz, psicòloga coordinadora SRC Dr. Pi i Molist – Hospital de Sant Pau
   • Els Grups d’Ajuda Mútua dins del projecte Activa’t per la Salut Mental
    Cristina Conejo, psicòloga responsable de programes de suport mutu i de l’Espai Situa’t de Barcelona. Federació de Salut Mental de Catalunya
   • Alternatives a la rehabilitación
    Javier González, president de l’Associació Sociocultural Matissos
   • Vulneració dels drets humans en salut mental
    Bea Pérez, vocal de recerca d’Activament Catalunya Associació
   • “Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos de las Personas con trastornos mentales en España 2017”
    Nel-Anxelu González, president de la Confederación Salud Mental España
   • Posem salut als anys: salut mental i vellesa
    Marta Lleonart, psicòloga clínica i psicoanalista de la Fundació Sant Joan de Déu
    Mercedes Saiz, educadora social de la Fundació Sant Joan de Déu
    Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista de Talaiar Salut