Seguim atenent a les consultes i en el sistema de salut a persones amb seqüeles psíquiques pels fets del 1-O i de dies anteriors i posteriors
Seguimos atendiendo en las consultas y en el sistema de salud a personas con secuelas psíquicas por los hechos del 1-O y de días anteriores y posteriores
In officce and in the health system, we continue to assist people with psychic sequelae due to the events of 1-O and previous and subsequent days

Propera publicació d’informe sobre les conseqüències psíquiques de l’actuació estatal ::: Próxima publicación de informe sobre las consecuencias psíquicas de la actuación estatal ::: Next publication of a report on the psychic consequences of the state action

Propera publicació d’informe sobre les conseqüències psíquiques de l’actuació estatal en els subjectes i la seva connexió amb els traumes derivats de les repressions anteriors amb ferides encara no resoltes


Próxima publicación de informe sobre las consecuencias psíquicas de la actuación estatal en los sujetos y su conexión con los traumas derivados de las represiones anteriores con heridas aún no resueltas


Next publication of a report on the psychic consequences of the state action in the subjects and its connection with the traumas derived from the previous repressions with wounds still unresolved